lang lang lang

Geschäftsbedingungen

Lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Portál Bestcarmallorca je pouze zprostředkovatel zápůjčky vozidel. Níže uvedené Obchodní podmínky jsou citací a doslovným překladem originálních Podmínek, které jsou v aktuálním a platném znění dostupné zde:
https://topgearmobility.com/terminos-y-condiciones/?lang=de.

1. Specifické obchodní podmínky

1.1. Uvedená cena zahrnuje

 • DPH, poplatky a místní daně.
 • Neomezené kilometry.
 • Krytí povinného automobilového pojištění a doplňkového pojištění odpovědnosti za škody a ztráty, způsobené třetím osobám v důsledku používání a řízení vozidla a škody způsobené na vozidle ve vlastnictví Alicante Airport Car SL s DIČ: B-04933107 (dále jen Autopůjčovny TopGear), kromě kol, oken a vlastní nedbalosti.
 • Možnost dvou řidičů.
 • Stejné podmínky pro oba řidiče.
 • Vyzvednutí a odevzdání automobilu na letišti.

1.2. Uvedená cena nezahrnuje

 • Náklady na zapůjčení autosedačky pro dítě.
 • Odevzdání a vyzvednutí vozidla kdekoli jinde než na letišti Palma de Mallorca.

1.3. Důležité doplňující informace

 • Pas nebo DNI (španělský národní identifikační průkaz), řidičský průkaz, který je právně platný ve Španělsku a platnou kreditní nebo debetní kartu, je nutné předložit při vyzvednutí vozidla ve chvíli, kdy probíhá platba za pronájem.
 • Za 1 den prodlení bude účtováno 200,00 EUR. Pokud je vozidlo vráceno více než 45 minut po uplynutí doby platnosti uvedené v nájemní smlouvě, plus odpovídající částka za další dny pronájmu vozidla (minimálně 200,00 EUR za jeden pronájemní den).
 • Pronájem nemusí být nutně spojen s konkrétním vozidlem (značka, barva, výbava atd.), ale spíše se skupinou vozidel, které mají podobné technické a jízdní vlastnosti.
 • Pokud nájemce dostane pokutu při používání vozidla v době platnosti této nájemní smlouvy, je odpovědný za zaplacení pokuty a také mu bude účtováno 25 EUR za zpracování pokuty.
 • Pokud je let odkloněn na jiné letiště, je nájemce odpovědný za to, aby se dostal na příslušné letiště a informoval o tom autopůjčovnu TopGear.
 • Autopůjčovna TopGear je oprávněna zrušit pronájem vozidla, pokud existují opodstatněné pochybnosti o finanční způsobilosti nájemce nebo pokud měl nájemce v minulosti problém s platbami nebo měl nájemce v minulosti závažné prohřešky v rámci autopůjčoven TopGear.
 • Pokud dojde k nehodě nebo se vozidlo porouchá z nedbalosti, autopůjčovna TopGear nenahradí vozidlo nájemci.
 • Speciální čištění - pokud nájemce vrací vozidlo ve znečištěném stavu (zvratky, odpadky, písek, psí chlupy, srst nebo peří jiných domácích zvířat atd.) nebo pokud zapáchá (ve vozech je zakázáno kouřit), TopGear Car Půjčovna si účtuje poplatek od 30 EUR do 150 EUR.
 • Storno podmínky předplacených rezervací - pro vrácení předplacené částky musí nájemce kontaktovat společnost, u které provedl rezervaci, poskytnout své rezervační údaje a požádat o vrácení peněz.
 • Tyto specifické podmínky mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Všeobecné obchodní p odmínky

2.1. Předmět smlouvy

Nájemce musí být starší 21 let. Nikdo mladší 21 let si nemůže vozidlo pronajmout. Aby si nájemce mohl pronajmout vozidlo popsané v nájemní smlouvě (vůz je v bezvadném stavu, se všemi odpovídajícími dokumenty, rezervou, nářadím i příslušenstvím), výslovně souhlasí s tím, že vozidlo bude udržovat v perfektním stavu a bude řídit v souladu s předpisy silničního provozu a také s předpisy uvedenými v těchto všeobecných podmínkách.

2.2. Doba platnosti této smlouvy

Doba trvání smlouvy je uvedeno ve Smlouvě v rámci převzetí vozidla. Je zde uvedeno datum a čas, kdy je možné vozidlo vyzvednout a kdy je nutné jej vrátit. Pokud se nájemce rozhodne ukončit Smlouvu předčasně, částka za dny, kdy vozidlo nebylo používáno (včetně daní), se nevrací.

2.3. Prodloužení smlouvy

Nájemce je povinen vrátit vozidlo ve výše uvedený den a hodinu. Pokud chce nájemce prodloužit dobu pronájmu, musí kontaktovat autopůjčovnu TopGear, informovat ji a zjistit, zda je vozidlo skutečně k dispozici. V případě prodloužení smlouvy musí nájemce zaplatit dodatečnou částku za toto prodloužení prostřednictvím platebního odkazu, který mu autopůjčovna TopGear zašle. Nelze-li smlouvu prodloužit z důvodu nedostupnosti vozidla nebo z jiného důvodu, je nájemce povinen vrátit vozidlo v daný den i stanovený čas do kanceláře.

2.4. Podmínky vrácení vozidla

Nájemce vrátí pronajaté vozidlo za stejných podmínek, jako při jeho vyzvednutí, se všemi jeho doklady, rezervou, nářadím a příslušenstvím v místě, v den a čas stanovený v nájemní smlouvě.

Nájemce nemůže upravovat žádnou technickou vlastnost vozidla, klíčů, vybavení, nářadí a/nebo jeho příslušenství ani jakkoli měnit jeho vnější a/nebo vnitřní vzhled. V opačném případě budou nájemci účtovány náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu. A to s ohledem na poškození nebo ztrátu způsobenou Autopůjčovnám TopGear v důsledku opravy vozidla po dobu, po kterou není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, stejně jako jakýkoli jiný typ ztráty pro autopůjčovny TopGear.

2.5. Důsledky nevrácení vozidla

Opuštění nebo vrácení vozidla na jiném místě, než je místo stanovené ve Smlouvě, opravňuje Autopůjčovny TopGear požadovat:

 • Náklady, odpovídající výši zapůjčení vozidla na další smluvené dny a náklady nutné k získání vozidla zpět a jeho zpřístupnění k opětovnému zapůjčení.
 • Navíc bude účtována náhrada ve výši 200 EUR za každý den s ohledem na způsobené ekonomické ztráty.
 • Nájemci budou rovněž účtovány náklady na převod/odtahový vůz, zpoplatněné komunikace a ostrahu/úschovu při jeho vrácení. Budou také případně účtovány náklady za přemístění vozidla na místo dohodnuté ve smlouvě.
Autopůjčovna TopGear je oprávněna podniknout příslušné právní kroky s příslušnými orgány, pokud vozidlo zmizí nebo není vráceno a nájemce nese odpovědnost za všechny související právní důsledky. Jednostranné prodloužení doby trvání smlouvy nájemcem je považováno za neoprávněné užívání vozidla a nájemce v důsledku toho nese odpovědnost za škodu tím způsobenou.

2.6. Platby a jejich způsoby

2.6.1 Běžné platby
Nájemce souhlasí s tím, že zaplatí TopGear Car Rentals:

 • Poplatky za pronájem vozidla, pojištění a daně, které jsou stanoveny v aktuálním ceníku Autopůjčovny TopGear, na který byl nájemce předem upozorněn. Sjednaná cena, která je účtována, je podmíněna vrácením vozidla na místo v den, čas a za podmínek stanovených ve Smlouvě. Ceny se mohou lišit v závislosti na sezóně a kanceláři, což znamená, že před zapůjčením vozidla je nájemce odpovědný za kontrolu ceny, která bude účtována.
 • Jakékoli další doplňující poplatky požadované nájemcem v souladu se Smluvními a Obchodními podmínkami nabízenými Autopůjčovnami TopGear.
2.6.2 Platby spojené se zneužitím vozidla nájemcem
Nájemce se po zapůjčení vozidla zavazuje zaplatit společnosti TopGear Car Rentals částky spojené s následujícími pojmy:

 • Náklady vynaložené na „zvláštní úklid“, což je zvláštní úklidová služba, vyžadovaná v důsledku vrácení vozidla ve zjevně nevyhovujícím stavu, minimální částka bude 30 EUR a maximální částka bude 150 EUR.
 • Náklady vzniklé ztrátou klíčů od vozidla a/nebo odesláním sady klíčů od vozidla nebo odtahového vozu.
 • Náklady na převoz vozidla odtahovým vozem, pokud má defekt pneumatiky nebo prasklou pneumatiku v případě nedbalého chování nájemce.
 • Náklady vzniklé ztrátou, zhoršením nebo poškozením ráfků, pneumatik (včetně defektů a prasklin), nářadí, příslušenství, interiéru vozidla, jakož i problémy související s tankováním vozidla nesprávným typem paliva.
 • Mýtné silnice, pokuty, penále a právní poplatky spojené s dopravními přestupky nebo porušením zákonů, předpisů nebo vyhlášek (včetně poplatků za kongesce nebo omezení silničního provozu, je-li to vhodné), vzniklé nájemci během doby trvání této smlouvy v rozsahu, který byl zaplacen autopůjčovnami TopGear.
 • Bez ohledu na výše uvedené je Autopůjčovna TopGear oprávněna účtovat nájemci dalších 25 € za administrativní náklady spojené s vyřízením výše uvedených úkonů a jednáním s příslušnými úřady.
 • Náklady na opravu jakékoli škody způsobené na vozidle, pokud bylo v odbě trvání platnosti Smlouvy účastníkem dopravní nehody, pokud nastane některá z následujících okolností:
  • Vozidlo není používáno v souladu se zde stanovenými podmínkami.
  • Škoda je důsledkem nehody způsobené tím, že nájemce správně neposoudil výšku vozidla.


Půjčovna aut TopGear přímo naúčtuje nájemci odpovídající náklady vzniklé za výše uvedených podmínek a to zasláním platebního odkazu nebo ekvivalentu použitého k pronájmu vozidla.

Půjčovna aut TopGear ve všech případech neprodleně informuje nájemce o účtované částce a důvodech, proč tomu tak je a poskytne o tom nájemci všechny možné informace.

Částka, která je nájemci účtována za jakoukoli škodu způsobenou na vozidle, bude vypočítána s ohledem na externí znalecký posudek vyhotovený Autopůjčovnám TopGear.

Autopůjčovna TopGear je tedy oprávněna účtovat nájemci náhradu ušlého zisku z důvodu nezpůsobilosti vozidla v důsledku způsobené škody. Tato náhrada se vypočítá podle počtu dní, odpovídajících opravě vozidla. Počet dní je stanoven externím odborníkem pro půjčovny TopGear Car Rentals. Pro provedení oprav se v tomto případě počítá den jako 8 (slovy osm) hodin práce mechanika v autoservisu, který má na starosti opravu a denní mzdové náklady se používají jako kvantifikační základ. Dále se počítá navíc 50 EUR za dny naplánované na opravy.

Tržní hodnota vozidla je maximální odpovědností nájemce.

2.6.3 Způsob platby
Přijímané způsoby platby jsou:
 • Platební odkaz. Zaplacení rezervace před vyzvednutím vozidla.
 • Debetní nebo kreditní karta VISA nebo Master Card, American Express, Maestro, Union Oay, JCB při vyzvednutí vozidla. Na kartě musí být uvedeno jméno osoby, která je v nájemní smlouvě uvedena jako nájemce. Při vyzvednutí vozidla je nutné předložit jednu kreditní nebo debetní kartu, která nese jméno nájemce uvedené v nájemní smlouvě k platbě za rezervaci.


2.7. Pojištění a krytí

Pojištění TopGear Car Rentals je platné, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Nájemce v případě havárie zašle TopGear Car Rentals do čtyřiceti osmi hodin po nehodě všechny údaje o druhé straně a případných svědcích vyplněním zprávy o nehodě nazvané „Declaración Amistosa de Accidente“ - Vzájemné prohlášení o nehodě s uvedením SPZ, jména a adresy druhé strany, okolností kolize, nákresu nehody, názvu pojišťovny a pokud možno i pojištění číslo pojistné smlouvy, které je podepsáno oběma řidiči, kteří byli účastníky nehody.
 • Pojišťovna reklamaci nezamítá v důsledku toho, že nájemce neřídil vozidlo ve fyzickém a psychickém stavu vyžadovaném zákony a pravidly o silničním provozu.
 • Ke srážce, krádeži, požáru nebo vandalismu nedochází, pokud je vozidlo používáno neoprávněně.
 • Nájemce informoval půjčovnu TopGear Car Rentals o havárii, krádeži, požáru nebo vandalském činu postihujícím vozidlo do 48 hodin poté, co k ní došlo, a dodal příslušnou dokumentaci (záznam o nehodě, prohlášení učiněné úřadům atd.).

Z tohoto pojištění je speciálně vyloučeno následující:

 • Poškození pneumatik, ráfků a interiéru vozidla v důsledku nedbalého chování nájemce.
 • Píchlé pneumatiky nebo praskliny v důsledku nedbalého chování nájemce.
 • Poškození spojky a převodovky v důsledku nedbalého chování nájemce.
 • Dny, kdy vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, dokud nebude opraveno v případě nedbalého chování.
 • Náklady vynaložené na odtahové vozidlo v případě nedbalého chování.
 • Nutnost dobít baterii z důvodu nedbalého chování nájemce.
 • Chyby způsobené natankováním nesprávného typu paliva a poškození vozidla v tomto důsledku.


2.8. Povinnosti nájemce při nehodě nebo jiných podobných okolnostech

V případě nehody se nájemce zavazuje:

 • Získejte a odešlete TopGear Car Rentals do čtyřiceti osmi hodin po nehodě všechny údaje o druhé straně a případných svědcích, vyplňte zprávu o nehodě tzv. „Declaración Amistosa de Accidente“ - vzájemné prohlášení o nehodě. Uveďte SPZ, jméno a adresu druhé strany, okolnosti kolize, náčrt nehody, název pojišťovny a pokud možno i číslo pojistky, což vše podepisují oba řidiči účastnící se na nehodě.
 • Okamžitě informujte úřady, pokud je druhá strana vinna a musí být vyšetřena nebo pokud byl někdo zraněn.
 • Neopouštějte pronajaté vozidlo, aniž byste přijali příslušná opatření k jeho ochraně a řádnému zabezpečení. V případě vandalismu, požáru, krádeže nebo zmizení vozidla se nájemce zavazuje neprodleně o tomto faktu informovat Autopůjčovny TopGear a nahlásit událost příslušným úřadům. Kopii prohlášení musí předat Autopůjčovnám TopGear co nejdříve.


2.9. Neoprávněné užití vozidla

Nájemce je povinen používat vozidlo s péčí řádného hospodáře, v souladu s jeho vlastnostmi a respektovat platný silniční zákon a v každém případě se vyvarovat jakékoli situace, která by mohla způsobit škodu na vozidle nebo třetím osobám.

Kromě toho musí nájemce zajistit, aby nikdo neřídil vozidlo kromě osob oprávněných k tomu, jak je stanoveno v této smlouvě a pokud tak učiní, bude mít nájemce přímou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou na vozidle nebo třetím stranám.

Cokoli, co není v souladu s podmínkami zde stanovenými, bude považováno za neoprávněné použití. Nájemce nese plnou odpovědnost za poškození jakýchkoli dílů uvnitř nebo vně vozidla v důsledku jeho neoprávněného použití.

Příklady neoprávněného použití vozidla:

 • Tlačení nebo tažení jiného vozidla.
 • Jízda kamkoli, kde není vhodná komunikace, jako jsou například pláže, závodní dráhy, lesní cesty, vedlejší silnice atd.
 • Jízda po polních cestách nebo zpevněných cestách, které jsou ve velmi špatném stavu, což by mohlo poškodit podvozek vozidla.
 • Řízení vozidla v zakázaných oblastech, včetně přistávacích drah a dalších silnic spojených s leteckým a/nebo vojenským využitím.
 • Nedbalé chování při rozsvícení výstražných kontrolek na palubní desce v pronajatém vozidle, o kterém nájemce při podpisu této smlouvy prohlašuje, že si je vědom.
 • Přeprava zboží nebo zvířat a zejména nebezpečných hořlavých látek a/nebo látek, které mohou poškodit vozidlo nebo jsou toxické pro cestující.
 • Přeprava osob nebo zboží, za které je nájemce placen přímo nebo nepřímo.
 • Podnájem vozidla.
 • Používání vozidla k jakékoli nezákonné činnosti.
 • Přeprava více osob nebo zavazadel, než kolik je povoleno pro dané vozidlo.
 • Ovlivňování nebo manipulace s počítadlem kilometrů. Autopůjčovny TopGear musí být okamžitě informovány, pokud nefunguje správně.
 • Přeprava jakýchkoli zavazadel nebo čehokoli jiného na střeše vozidla, i když je k tomu použit vhodný střešní nosič nebo nákladní nosič.
 • Ponechání předmětů kdekoli viditelných uvnitř vozidla, které by mohly být odcizeny a tím by došlo k poškození vozidla.
 • Ponechání interiéru vozidla špinavější, než by se dalo očekávat od jeho rozumného a opatrného používání.
 • Řízení vozidla při ospalosti, nemoci nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
 • Bezohledné řízení.
 • Používání vozidla k výuce učících se řidičů za jakýchkoli okolností a/nebo výuce kohokoli speciálním řidičským dovednostem.
 • Jízda takovým způsobem, že je porušován silniční zákon.
 • Přenechání někoho řídit vozidlo, pokud k tomu nemá oprávnění ve smlouvě, ať už jako nájemce nebo jako další řidiči.
 • Nájemci nesmí řídit vozidlo mimo Španělsko. Pokud je vozidlo vyzvednuto v kanceláři na jednom z ostrovů, nemůže nájemce cestovat na pevninu, aby vozidlo použil. Vozidla pronajatá na ostrově nelze přepravit na španělskou pevninu. Kromě toho vozidla, která jsou pronajatá na španělské pevnině, nemohou být přepravována na žádný z ostrovů.
 • Použití vozidla po skončení doby pronájmu.


Dovolujeme si Vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů je část našeho vozového parku vybavena sledovacími jednotkami GPS. Společnost bude mít přístup k údajům o poloze pouze v případě, že bude upozorněna, že systém byl odpojen nebo deaktivován a/nebo (ii) vozidlo není vráceno. Nájemce si je tohoto faktu vědom a bere to na vědomí a v každém případě se zdrží toho, aby bránil nebo zastavoval jeho řádné fungování.

Neoprávněné použití nájemcem opravňuje společnost TOPGEAR CAR RENTALS předčasně ukončit nájemní smlouvu z důvodu, že nájemce nedodrží podmínky smlouvy a případně bude požadovat náhradu odpovídajících škod a ztrát.

2.10. Společná a různá odpovědnost

Všichni nájemci a/nebo další oprávnění řidiči budou společně a nerozdílně odpovědní za dodržování závazků převzatých nájemcem ve smlouvě a závazků, vyplývajících z platných zákonů.

2.11. Krádež a ztráta osobních věcí

TopGear Car Rentals neodpovídá za žádné věci, které jsou odcizeny, zapomenuty nebo ztraceny ve vypůjčeném vozidle.

2.12. Oficiálně schválené dětské zádržné systémy

Pokud budou ve vozidle cestovat děti mladší tří let nebo které jsou menší než 150 centimetrů, musí nájemce informovat autopůjčovnu TopGear, aby nájemci mohla poskytnout odpovídající oficiálně schválený dětský zádržný systém (např. autosedačku) v souladu s hmotností a výšku dítěte nebo osoby, která jej musí používat. Tento fakt je nutné sdělit před zaplacením odpovídajícího půjčovného. Za instalaci do vozidla je vždy odpovědný nájemce.

2.13. Zpracování osobních údajů

Informace o ochraně dat:

 • Správcem vašich osobních údajů je ALICANTE AIRPORT CAR SL, Cr. Murcia-Alicante pk 688 Rotonda El Palmeral, P.C.:03300, Orihuela, ALICANTE E-mailová adresa: info@topgearcarrentals.com
 • V souladu s ustanoveními evropského nařízení 2016/679 o obecné ochraně údajů, jakož i všemi platnými národními zákony, vás tímto informujeme, že ve společnosti ALICANTE AIRPORT CAR SL zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete s námi pro následující účely:
  • Řídit smluvní vztah, který spočívá v pronájmu vozidel.
  • Zpracování a fakturace pronájmu vozidel.
  • Zpracovat všechny možné incidenty včetně nehod, které by se mohly stát během pronájmu vozidla.
  • Administrativní postupy a korespondence, které mohou být spojeny se smluvním vztahem.
  • Informovat vás e-mailem nebo jinými rovnocennými prostředky o všech nabídkách, produktech, službách a propagačních akcích prodeje samotné půjčovny a třetích stran, které by vás mohly zajímat.
  • Provádět marketingové aktivity společností z odvětví dopravy a cestovního ruchu, které jsou zapojeny do aktivit organizovaných ALICANTE AIRPORT CAR SL
  • Sestavení obchodního profilu, založeného na vývoji obchodní činnosti související s provedenými rezervacemi. Za tímto účelem vás informujeme, že na základě tohoto profilu nebudou činěna automatická rozhodnutí.
 • Informujeme Vás, že Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb nebo po dobu platnosti smluvního vztahu, v každém případě po dobu, kdy nepožádáte o jejich odstranění, jakož i po dobu nezbytnou ke splnění odpovídajících zákonných povinností podle typu dotčených údajů.
 • Oprávněným základem pro zpracování vašich osobních údajů je právní základ zpracování vašich osobních údajů pro postupy (i), (ii), (iii) a (iv) uvedené v části 2 - je založen na uzavření smlouvy s Autopůjčovnami TopGear, která souvisí se službami, které jste si od nás vyžádali. Kromě toho je legitimní základ pro zpracování vašich osobních údajů pro postupy uvedené v částech (v), (vi) a (vii) založen na vašem jasném souhlasu, který je udělen pro každý účel, když jsou vaše osobní údaje získávány prostřednictvím rezervací vozidel online.
 • Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám za účelem zpracování plateb za provedené rezervace (tj. bankám a/nebo finančním společnostem, které vlastní používané platební metody, platební brány). Kromě toho může Autopůjčovna TopGear předat vaše údaje pojišťovnám, aby se zabývaly a zpracovaly nároky vzniklé během doby pronájmu. Kromě toho mohou být vaše údaje také předány veřejným orgánům a agenturám (správním nebo právním) v případech, kdy je to stanoveno a vyžadováno zákonem.
 • Jaká máte práva, když nám poskytujete své osobní údaje a jak je můžete uplatnit? Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a můžete požádat o opravu jakýchkoli nesprávných údajů nebo případně požádat o jejich odstranění, mimo jiné v případě, že údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně získané. Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě je uchováme pouze za účelem uplatnění nebo obrany proti vzneseným nárokům. Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Půjčovna aut TopGear poté přestane zpracovávat údaje, pokud to není z naléhavých legitimních důvodů nebo aby se vznesla nebo se bránila proti jakýmkoli vzneseným nárokům. Dále můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů a kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste poskytli dříve, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud byste chtěli uplatnit některé ze svých práv, můžete nám zaslat dopis, který bude zaslán oddělení zákaznických služeb autopůjčovny TopGear na adresu Torrellano Alto Pol.3, N.116, P. C.:03320, Torrellano, ALICANTE. K žádosti o uplatnění některého z vašich práv musí být přiložen úřední doklad, který vás identifikuje (DNI nebo jiný doklad prokazující vaši totožnost).


2.14. Péče o zákazníky

Chcete-li požádat o jakékoli informace nebo podat návrh, stížnost nebo reklamaci, můžete napsat na TopGear Car Rentals, oddělení zákaznických služeb, Torrellano Alto Pol.3, N.116 a P.C.:03320, Torrellano, ALICANTE, Tel. (+34) 6101712185 nebo nám pošlete e-mail prostřednictvím sekce „dotazy“ na webu: www.topgearcarrentals.com.

2.15. Vlastnictví vozového parku, legislativa a příslušná jurisdikce

Společnost Alicante Airport Car SL je oprávněna užívat vozidla pronajatá své klientele v souladu s těmito všeobecnými podmínkami pronájmu. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se španělskými zákony. TopGear Car Rentals prohlašuje svůj záměr urovnat jakýkoli typ sporu smírnou cestou. Pokud to není možné, jakýkoli spor, který by mohl mezi stranami vzniknout, bude předložen soudům a tribunálům města Elche, pokud je smluvní stranou podnik. Pokud je nájemce „nepodnikající spotřebitel“ (v souladu s platnými předpisy) a není spokojen s odpovědí zákaznického servisu, může bezplatně vyhledat pomoc zprostředkovatele spotřebitelských záležitostí.

2.16. Překlad

Překlady těchto všeobecných podmínek mají pouze informativní charakter a jejich obsah není právně závazný; platná je pouze verze psaná ve španělštině.

Právní upozornění pro použití webových stránek - Alicante Airport Car SL (dále jen TopGear Car Rentals) se sídlem v ČR. Murcia-Alicante pk 688 Rotonda El palmeral Orihuela 03300 Alicante Španělsko a e-mailová adresa: info@topgearcarrentals.com, DIČ: B-04933107, zapsané ve španělském obchodním rejstříku A173605, svazek 4361, strana 48, je právně odpovědná společnost webové stránky https://topgearcarrentals.com, kterou zpřístupňuje Fair Car Rent Espana S.L. uživatelům za účelem poskytování informací o nabízených produktech a službách a usnadnění přístupu k nim.

Používání výše uvedené webové stránky, které je upraveno tímto dokumentem, uděluje status uživatele a předpokládá souhlas s podmínkami obsaženými ve verzi zveřejněné v době přístupu. TopGear Car Rentals si vyhrazuje právo kdykoli upravit rozvržení a konfiguraci webové stránky, stejně jako její právní upozornění. Stejně tak může dočasně pozastavit své služby na www.topgearcarrentals.com bez předchozího upozornění. Alicante Airport Car SL doporučuje uživateli, aby si přečetl právní upozornění pokaždé, když vstoupí na webovou stránku.

Pro účely aktuálních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a španělského zákona o službách informační společnosti a elektronického obchodování (LSSI) 34/2002 nebo jeho regulačního ekvivalentu v každé zemi, kde TopGear Car Rentals působí, je uživatel informován, že TopGear Car Rentals vlastní automatizovaný soubor osobních údajů, a to za účelem udržování a správy smluvního vztahu s Nájemcem a pro usnadnění informování a marketingu služby pronájmu vozidel nebo dalších souvisejících činností. Stejně tak nabízí informace o tom, jak uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz a námitku proti zpracování vašich údajů, a to zasláním písemné žádosti subjektu o přístup na níže uvedené adresy v závislosti na území, kde je půjčovna poskytována, nebo e-mailem na info@topgearcarrentals.com. TopGear Car Rentals se zavazuje plnit svou povinnost mlčenlivosti ohledně osobních údajů a svou povinnost je chránit a přijmout nezbytná opatření k zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu, a to vždy s ohledem na současný stav techniky. V případě, že se tato online rezervace neuskuteční, osobní údaje budou vymazány z důvodu ztráty účelu, pro který byly shromážděny, v souladu s aktuálními předpisy o ochraně údajů.

Veškerý obsah webových stránek TopGear Car Rentals je chráněn zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Je přísně zakázáno reprodukovat, kopírovat, veřejně sdělovat, distribuovat, přetvářet nebo upravovat prvky webové stránky nebo porušovat jakákoli jiná práva podléhající ochraně podle práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, pokud nemáte oprávnění vlastníka odpovídajících práv nebo pokud je to zákonem povoleno.

TopGear Car Rentals za žádných okolností nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vyplývající z přístupu a používání webové stránky, například pokud by server této stránky obsahoval počítačové viry nebo jakýkoli jiný typ malwaru. TopGear Car Rentals si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy, které považuje za vhodné na svých webových stránkách, včetně těchto podmínek, bez předchozího upozornění.

pencilTato webová stránka používá Cookies

Prohlížením obsahu těchto stránek a využíváním produktů a služeb na těchto stránkách souhlasíte s použitím Cookies. Další informace naleznete v sekci Ochrana soukromí.
Rozumím a beru na vědomí