lang lang lang

Potřebujete pomoci se službou Bestcarmallorca? Nejprve zkuste nalézt odpovědi na Vaše otázky v Nápovědě. Když se odpověď nepodaří nalézt, kontaktujte nás a všechno společně rychle vyřešíme.
Jak začít    →    Na co se vztahuje pojistka?

Na co se vztahuje pojistka?

Krytí TopGear Mobility je platné pouze při splnění následujících podmínek:

a) V případě kolize zákazník zašle TopGear Mobility během lhůty čtyřiceti osmi hodin od události kompletní údaje druhé strany a možných svědků prostřednictvím vyplnění Záznamu o dopravní nehodě (pozn. španělská verze je nazvána „Declaración Amistosa de Accidente“), kde uvede státní poznávací značku, jméno a adresu druhé strany, okolnosti kolize, náčrtek nehody, název pojišťovny, a pokud to bude možné, také číslo pojistné smlouvy, a to vše podepsáno oběma řidiči, kteří byli účastníky nehody.

b) Pojišťovací společnost neodmítne plnění pojistné události z důvodu řízení vozidla v psychickém nebo fyzickém stavu, kterým by byla porušena pravidla silničního provozu.

c) Ke kolizi, krádeži, požáru či vandalismu nedošlo během nepovoleného užívání vozidla.

d) Zákazník obeznámí TopGear Mobility s kolizí, krádeží, požárem či vandalismem na vozidle během lhůty čtyřiceti osmi hodin od dané události a poskytne TopGear Mobility příslušné dokumenty (účastníci nehody, oznámení příslušným orgánům atd.).

UVEDENÉ KRYTÍ VÝSLOVNĚ NEZAHRNUJE:

a) Škody na interiéru vozidla, a to včetně škody z nedbalosti.

b) Prasknutí nebo propíchnutí pneumatik v případě nedbalosti zákazníka či nepovoleného užívání (bod 9).

c) Poškození spojky a převodové skříně.

d) Dny, během nichž bude vozidlo nepojízdné až do jeho opravy v případě nepokrytých škod (a, b a c tohoto bodu).

e) Výdaje za odtah v případě nepokrytých škod (a, b a c tohoto bodu).

f) Nabití baterie.

g) Nesprávné doplnění paliva a škody na vozidle, které tím budou způsobeny.

Kompletní obchodní podmínky naleznete v tomto odkazu.

pencilTato webová stránka používá Cookies

Prohlížením obsahu těchto stránek a využíváním produktů a služeb na těchto stránkách souhlasíte s použitím Cookies. Další informace naleznete v sekci Ochrana soukromí.
Rozumím a beru na vědomí